[simplegallery bullets="off" autoplay="off" arrows="on"] Album, którego przygotowanie i planowanie paradoksalnie zajęło prawie dwa lata. Album oraz idea, o której mówiłem przez ostatnie dwa lata warsztatów dla fotografów. O nie byciu mentalnie fotografem ślubnym. O traktowaniu fotografii w sposób taki jak traktuje się sztukę - czyli w formie kolekcjonerskiej. ROOTS...

Yesterday I needed it twice to locate over 70GB of cache/old system files on two computers, so I have got to the point that copy/paste of: show hidden files Maverick terminal defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true killall Finder then to reverse: defaults delete com.apple.finder AppleShowAllFiles killall Finder it actually has driven...